Dodací list

Elektronický dodací list - eDL

Pro koho je dodací list určen

Aplikace je určena pro přepravní firmy se specializací na přepravu dříví. Hlavním cílem je usnadnit a zefektivnit práci řidičů, hajných, dispečerů a administrativních pracovníků. Aplikace obsahuje kompletní proces nakládky, kubírování, vykládky až po ukončení podkladem pro fakturaci a tím odstraňuje papírové doklady a práci s nimi. Všechny informace jsou v průběhu úkonů zaznamenány do aplikace, a proto se jednoduše zpracovávají, vyhledávají a vyhodnocují.

Jak aplikace funguje

Aplikace je variabilní a přizpůsobitelná. Skládá se ze dvou částí, kdy je manažerská část přístupná přes webový prohlížeč, a uživatelská se instaluje do tabletu/telefonu s operačním systémem Android. Aplikace je propojitelná s dalšími systémy a databázemi.

Aplikace přístupná přes webový prohlížeč může variabilně vytvářet úkoly pro uživatele (dispečer), nebo vytvořené úkoly kontrolovat a dále zpracovávat. Zpracované úkoly je také možné dále exportovat do jiných systémů.

Aplikace na tabletu je určena pro vytváření dokladu. Namísto vypsání papírového dokladu je tento doklad vyplněn na tabletu/telefonu. Aplikace pracuje také offline a není tedy závislá na přístupu k internetu. V rámci dokladu je možné pracovat s časem, jinými daty, GPS polohou, fotografiemi, videi, QR nebo čárovými kódy. Přímo do aplikace je vepsán podpis klienta a okamžitě vytvořen elektronický dodací list.

Klíčové funkce

 • Webová aplikace přístupná kdekoli (vedení, hajný, dispečer, administrativa)
 • Možnost nastavení workflow procesů
 • Evidence dopravních prostředků včetně důležitých informací (velikost, přepravní kapacita, ruka, řidič, kontakt, atd.)
 • Možnost napojení na sledovací GPS systémy (napr. Výpočet ceny přepravy, sledování nákladů na smlouvu, atd.)
 • Evidence dodacích listů a jiných dokladů, jejich filtrování dle důležitých parametrů (řidič, čas, SLA, náklady, fotografie, poznámky)
 • Číselníky pro správné nastavení a administraci
 • Uživatelská offline aplikace s jasně a přesně nastaveným workflow
 • Maximální využití dostupných možností zařízení (GPS, data, fotografie, videa, QR a čárové kódy)
 • Propojitelnost s dalšími systémy a databázemi

Hlavní výhody

 • Zjednodušení práce a zvýšení efektivity zaměstnanců:
  • Řidič – vytvoření a po dodání také ukončení dodacího listu v aplikaci
  • Hajný – kubírování dříví do aplikace bez nutnosti kubírovacích tabulek
  • Dispečer – přehled o ukončených přepravách
  • Administrativa a jednoduché párování dodacích listů s přejímkou a vytvoření podkladů pro fakturaci
  • Vedení pro kontrolu a lepší vyhodnocování nákladů a poruchovosti
 • Odstranění papírových dokladů:
  • Dodací listy jsou čitelné, úplné, správně kubírované a neztrácejí se
  • Automatická distribuce dodacích listů dle procesu
  • Archivace na serveru bez potřeby šanonů a místa pro archivaci
  • Jistota kompletního dokončení každé přepravy
 • Historie přeprav z různých pohledů (klient, sortiment, atd.) a jednoduchá dohledatelnost všech informací
 • Dodací listy jsou kompletní a vždy k dispozici po přihlášení do aplikace
 • Fotografie přepravovaného sortimentu uložené ke každému dodacímu listu
 • Automaticky/ručně dále zpracovány dle oprávnění a přístupů
 • Přidání dalších dokumentů nebo souborů k dodacím listům
 • Aplikace na tabletu funguje také offline bez nutnosti připojení k internetu
 • Statistiky