Rozšířená realita

Rozšířená realita

Je zobrazování virtuálních 3D objektů do reálného prostředí

 Použití:

  • Manuály
  • Servisní postupy
  • Prezentace
  • Umění

Co prezentovat rozšířenou realitou:

  • Manuál zobrazující pracovní postup na virtuální nebo skutečné zařízení
  • Servisní postupy zobrazující postup na virtuální nebo skutečné zařízení
  • Virtuální showroom
  • Zákazník si může produkt zobrazit přímo na místě, kde jej chce mít umístění
  • Zobrazit u existujícího produktu doplňky a rozšiřující možnosti (3D objekty k reálnému předmětu)
  • Galerie v reálném prostředí, 3D sochy a jiné objekty, další rozšíření existujících objektů (doplňkové 3D objekty na existující sochu)

Lepší jednou vidět než 100krát číst, proto se prosím podívejte na videa našich realizací

Použití u zákazníka

Prezentace zařízení

Servisní manuál