Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

GDPR – CO TO JE?

GDPR, česky obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

To znamená, že právní rámec ochrany osobních údajů zde fungoval i do 25. 05. 2018 a osobní údaje byly chráněny i doposud. Toliko nová úprava rozšiřuje práva dotčených osob na ochranu osobních údajů a povinnosti těch subjektů, které osobní údaje zpracovávají.

Fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, se pro tyto účely říká subjekt údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

WOOs, s.r.o.
Brloh 12
397 01 Drhovle
IČ: 05117810
DIČ: CZ05117810

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 24950

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které WOOs shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení.
Na dodržování všech zásad ochrany osobních údajů u nás dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), na kterého se můžete v případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů kdykoli obrátit.

WOOs, s.r.o.
Brloh 12
379 01 Drhovle
Email: info@woos.cz

Níže si Vás dovolujeme detailně informovat o tom, co ochrana osobních údajů představuje a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v naší společnosti.

 
PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 • V naší firmě zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí profesionálních služeb a komfortní obsluhy. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.
 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.

Rozsah zpracovávaných údajů:

 • Identifikační: jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, přihlašovací jméno a heslo v našich webových stránkách
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa
 • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných službách, zboží a zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje z helpdesku, údaje z kontaktního formuláře, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování
 • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám
 • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních, kontaktních údajů a údajů o Vámi objednaných službách. A které zákony nám tuto povinnost stanovují? Jsou to zejména:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

 • Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy, realizace a dalších náležitostí vaší objednávky.
 • Tito partneři zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel.

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby na míru.

Jak máme vaše data zabezpečena?

 • Udržujeme aktualizované technické a organizační prostředky pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, obzvláště pro ochranu dat při jejich přenosu a zamezení jejich zneužití neautorizovanými třetími stranami.
 • Tato opatření jsou upravena v souladu s nejmodernějšími technologiemi, potřebou ochrany osobních údajů a možných rizik Vašich práv a svobod.

 
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 • Pokud není uvedeno jinak v tomto prohlášení, osobní údaje budou vymazány hned po splnění svého specifického účelu, pokud není vyžadováno jejich uchování.
 • Údaje jsou pravidelně vymazány po uplynutí doby uchování, v případě že nejsou potřeba k založení nebo plnění smluvního vztahu a nejsou zde žádné další právní základy pro zpracování údajů.

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získat opis vašich osobních údajů– napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,
 • opravit vaše osobní údaje– osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám napište, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,
 • vymazat vaše osobní údaje– pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,
 • omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, dejte nám věděta my to zařídíme,
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů– pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.
 • vznést námitkuproti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.
 • podat stížnost– naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu)