Pracovní list

Elektronický pracovní list - ePL

Pro koho je pracovní list určen

Aplikace je určena pro servisní organizace nebo interní servis. Hlavním cílem je usnadnit a zefektivnit práci servisních techniků, vedoucích servisů, administrativních pracovníků a sečíst servisní operace a náklady až na koncové zařízení. Aplikace obsahuje kompletní proces servisních zakázek od založení helpdeskem až po ukončení podkladem pro fakturaci a tím odstraňuje papírové doklady a práci s nimi. Všechny informace jsou v průběhu úkonů zaznamenány do aplikace, a proto se jednoduše zpracovávají, vyhledávají a vyhodnocují.

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s našimi klienty, servisními organizacemi, kterým slouží dlouhá léta a k plné spokojenosti jim nejenom zjednodušuje práci, ale šetří čas, pracovní sílu, peníze, nervy a konflikty

Jak aplikace funguje

Aplikace je variabilní a přizpůsobitelná. Skládá se ze dvou částí, kdy je manažerská část přístupná přes webový prohlížeč, a uživatelská se instaluje do tabletu/telefonu s operačním systémem Android. Aplikace je propojitelná s dalšími systémy a databázemi.

Aplikace přístupná přes webový prohlížeč může variabilně vytvářet úkoly pro uživatele (dispečer), nebo vytvořené úkoly kontrolovat a dále zpracovávat. Zpracované úkoly je také možné dále exportovat do jiných systémů. Aplikace také obsahuje modul interních úkolů a inventur pro jednodušší evidenci a kontrolu.

Aplikace na tabletu je určena pro vytváření dokladu. Namísto vypsání papírového dokladu je tento doklad vyplněn na tabletu/telefonu. Aplikace pracuje také offline a není tedy závislá na přístupu k internetu. V rámci dokladu je možné pracovat s časem, jinými daty, GPS polohou, fotografiemi, videi, QR nebo čárovými kódy. Přímo do aplikace je vepsán podpis klienta a okamžitě vytvořen elektronický pracovní list.

Klíčové funkce

 • Aplikace přístupná přes webový prohlížeč (vedení, vedoucí servisu, administrativa)
 • Možnost nastavení workflow procesů a oprávnění pro přístup
 • Evidence zařízení včetně důležitých informací (záruka, náklady, použité díly, nutné nářadí k opravě, technické parametry, návody, manuály, revizní protokoly, fotografie z oprav)
 • Evidence pracovních listů a filtrování dle důležitých parametrů (technik, čas, SLA, náklady, použitý materiál, fotografie, poznámky)
 • Modul inventury včetně práce s QR kódy nebo čárovými kódy
 • Modul interních úkolů
 • Číselníky pro správné nastavení a administraci
 • Uživatelská offline aplikace pro techniky s jasně a přesně nastaveným workflow
 • Maximální využití dostupných možností zařízení (GPS, data, foto, QR/čárové kódy)
 • Propojitelnost s dalšími systémy a databázemi
 • Statistiky

Hlavní výhody

 • Zjednodušení práce a zvýšení efektivity zaměstnanců:
  • Helpdesk a evidence všech servisních požadavků včetně aktuálního stavu
  • Vedoucí servisu a jednodušší rozdělení servisních zakázek na techniky včetně plánování oprav, dílů a nářadí
  • Servisní technik a jednodušší vyplnění zakázek do tabletu včetně práce s díly pomocí QR/čárových kódů a pořizování fotografií k servisu
  • Administrativa pro kontrolu a podklady pro fakturaci
  • Vedení pro kontrolu a lepší vyhodnocování nákladů a poruchovosti
 • Odstranění papírových dokladů:
  • Pracovní listy jsou čitelné, úplné, se správnými cenami a neztrácejí se
  • Automatická distribuce pracovních listů dle procesu
  • Archivace na serveru bez potřeby šanonů a místa pro archivaci
  • Jistota kompletního dokončení každé zakázky
 • Historie práce ke všem činnostem a jednoduchá dohledatelnost všech informací
 • Evidence zařízení včetně důležitých informací (záruka, náklady, použité díly, nutné nářadí k opravě, technické parametry, návody, manuály, revizní protokoly, fotografie z oprav)
 • Pracovní listy jsou kompletní a vždy k dispozici po přihlášení do aplikace
 • Automaticky/ručně dále zpracovány dle oprávnění a přístupů
 • Přidání dalších dokumentů nebo souborů k pracovním listům nebo zařízením
 • Aplikace na tabletu funguje také offline bez nutnosti připojení k internetu
 • Statistiky:
  • Provize (obchodní střediska)
  • Použitý materiál na zařízení za období
  • Servisní náklady na zařízení/pobočku/klienta/obchodníka
 • Inventury – aplikace obsahuje modul pro inventuru skladu technika nebo centrálního skladu